Seminar om markedsføringsret

Plesner inviterer til seminar om markedsføringsret den 30. november, 7. december og 9. december kl. 9.00 - 14.00. Alle dage er desværre overtegnede. Bemærk at seminaret den 9. december er aflyst.

Bemærk: Seminaret er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer/webinarer.

Der er lagt op til, at virksomheder skal idømmes væsentligt større bøder ved overtrædelse af markedsføringsloven. Der kommer også nye regler om markedsføring rettet mod børn og unge på sociale medier, lige som der er nyt om brugen af cookie-data og persondata til markedsføringsformål. Kom og hør mere på vores seminar om markedsføringsret, hvor vi også vil gennemgå regler og praksis om brug af ophavsretligt beskyttede genstande i reklamer samt håndteringen af produktefterligninger i praksis. 

Første del af seminaret vil angå de nye ændringer af markedsføringsloven, der er lagt op til med det kommende lovforslag, som forventes vedtaget i efteråret 2021 med delvis ikrafttræden den 1. januar 2022. Lovforslaget indebærer blandt andet nye regler om markedsføring rettet mod børn og unge på sociale medier samt meget væsentlige ændringer i bødeudmålingen ved overtrædelse af markedsføringsloven. 

På seminaret vil vi endvidere gennemgå ændringerne i Forbrugerombudsmandens nyligt opdaterede vejledninger om indhentelse af samtykke til direkte markedsføring samt de kommende ændringer af forbrugeraftaleloven og øvrige nyheder inden for markedsførings- og forbrugeretten.

Vi vil derudover samle op på nyhederne vedrørende brug af cookie-data og persondata til markedsføringsformål, bl.a. ved at se nærmere på Datatilsynets afgørelse vedrørende Matas

Til slut vil vi gennemgå regler og praksis om brug af ophavsretligt beskyttede genstande i reklamer og håndteringen af sager om produktefterligninger i praksis.

Program

09.00 - 09.05:
Velkomst og introduktion til seminaret

09.05 - 09.50:
Ny bødemodel ved overtrædelse af markedsføringsloven

09.50 - 10.10:
Nye regler om markedsføring rettet mod børn og unge 

10.10 - 10.20:
Pause

10.20 - 10.50:
Andre kommende ændringer af markedsførings- og forbrugeraftaleloven mv.

10.50 - 11.15:
Reviderede retningslinjer for indhentelse af samtykker ved brug af konkurrencer og opdateret spamvejledning - hvad er nyt? 

11.15 - 12.00:
Opdatering på brug af cookie-data og persondata til markedsføringsformål

12.00 - 12.30:
Frokost

12.30 - 13.15:
Brug af ophavsretligt beskyttede genstande i reklamer

13.15 - 14.00:
Produktefterligningssager i praksis

Oplægsholdere

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret