Webinar: Ressourceknaphed i byggeriet

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk - Conversations on Construction. Webinaret omhandler ressourceknaphed i byggeriet og afholdes torsdag d. 10. februar 2022.

Bemærk: Webinaret er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer/webinarer.

Coronapandemiens konsekvenser for byggeriets adgang til ressourcer er stadig en udfordring for flere projekter, og med leveringsknaphed, mangel på mandskab og stigende materialepriser kæmper flere virksomheder i byggebranchen med at få økonomien til at hænge sammen, som det har været skrevet i dagspressen på det seneste.

Risikoen for at tabe penge på store entrepriseprojekter er reel, og der er der fare for, at parterne ikke kan leve op til deres forpligtelser. Særligt giver det anledning til forsinkelser og dermed spørgsmålet om det økonomiske ansvar/risiko herfor. 

I lyset af denne aktuelle problemstilling i byggebranchen vil vi på vores næste CoC-webinar give en kort genopfriskning af reglerne for forsinkelser i byggeriet, herunder kriterierne for dagbod, tidsfristforlængelse mv. Vi gennemgår juraen og giver praktiske eksempler i forhold til, hvordan det er muligt at håndtere og evt. forebygge de udfordringer, vi i øjeblikket ser i markedet

Oplægsholdere

Tilmelding til Plesners entrepriseretlige netværk (Conversations on Construction) kan ske ved at sende en mail til chl@plesner.com. Er du allerede tilmeldt netværket modtages kalenderinvitation pr. mail med link til webinaret. 

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise