Plesner og Dansk Industri inviterer til arrangement om det nye europæiske patentsystem

Onsdag den 15. juni 2022 stiller Plesner og Dansk Industri skarpt på den kommende fælles patentdomstol, der allerede forventes at åbne dørene i slutningen af 2022 eller starten af 2023, når vi afholder arrangement om forberedelser til den fælles patentdomstol.

Bemærk: Seminaret er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer/webinarer.

På seminaret om UPC vil talerne blandt andet forklare om de væsentligste forskelle mellem at føre patentsager ved de nye UPC domstole henholdsvis ved de nationale domstole; størrelsen af retsafgifter og reglerne for størrelsen af sagsomkostninger ved UPC; om muligheden for opt-out; relevante hensyn og strategiske overvejelser for henholdsvis at vælge klassisk europæisk patent (EP) eller de nye europæiske patenter med enhedsvirkning (UP), herunder omkostningerne til validering og fornyelsesgebyrer for UP og EP patenter; og skal man vælge opt-out for eksisterende europæiske patenter; særlige overvejelser i relation til supplerende beskyttelsescertifikater (SPCer) og endelig vil der være mulighed for at stille spørgsmål til ordningen og netværke. 

UPC medfører nogle nye muligheder og udfordringer for patentaktive virksomheder, der nu - inden ordningen træder i kraft formentlig omkring Q1 2023 - skal tage stilling til, hvordan de bedst selv udnytter det nye system, og hvordan de forholder sig til konkurrenternes nye muligheder for håndhævelse. Bør man forberede sig på, at andre kan sagsøge ens virksomhed ved UPC med virkning for (foreløbigt) 17 lande i EU?

Se programmet og tilmeld dig

Tilmelding er påkrævet, men gratis. Der er frist for tilmelding fredag den 10. juni 2022. 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret