Kursus om HR og persondata

Kursus - Alle virksomheder bør have styr på, hvordan de behandler personoplysninger i forbindelse med driften af deres HR. Plesner inviterer til kursus om HR og persondata den 20. maj og 3. juni.

Alle virksomheder, hvor der er medarbejdere ansat har - eller bør have - overvejet, hvordan de behandler personoplysninger i forbindelse med driften af deres HR. Få en indføring i såvel de grundlæggende som de mere komplekse problemstillinger og udfordringer, der opstår når persondataretten og HR mødes, herunder:

  •  Screening af ansøgere
  • Anvendelse af straffeattester
  • Håndtering af fratrådte medarbejderes persondata
  • Slettefrister
  • Overførsler til tredjelande
  • Whistleblower-hotlines og håndteringen af indberetninger
  • Interne efterforskninger - fem gode råd
  • De mest centrale afgørelser fra Datatilsynet

Til kurset vil der blive udarbejdet en materialesamling, der giver deltagerne et praktisk overblik over området.

Spørgsmål og eksempler
Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset til advokat Michael Hopp på mho@plesner.com