Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er det nye netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 7. juni

 1. Kort intro / siden sidst
  v/ advokat Luise Christensen
 2. Tinglysningsekspeditioner i forbindelse med ejendomsdannelse
  v/ landinspektør Bjørn Adsersen
 3. Introduktion af ny videnbank - Plesner Sitepoint
  v/ advokat Karina Brinck
 4. LinkedIn-gruppe - lidt support til opsætning mv.
  v/ advokatfuldmægtig Rasmus Thingholm
 5. Erfaringsrunde - alle bidrager - bl.a.
  a. Status på kladdeproblematikken
  b. Fuldmagtsdeklaration i projektsalg
  c. Opdateringer i juni hos Tinglysningsretten
      - Ændringer i adkomstdokumenter / skøder
      - Ændringer i servitutter
 6. Afslutning og afrunding - forslag til kommende oplægsholdere
 7. Netværk
LinkedIn

Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der nu oprettet en lukket LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.

Anmodning om medlemskab kan sendes til Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com.

Bemærk

Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom