Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er et netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 8. november

 1. Kort intro / siden sidst
  v/ advokat Luise Christensen

 2. Indlæg LIFA A/S
  v/ Landinspektør Thomas Skouenborg

 3. Fremtidigt Tinglysningsforum (præsentation af vores tanker bag)
  a. Styregruppe
  b. Under Danske Advokater = brugerbetaling
  c. Webinar / oplæg i Jylland (hvem kan evt. facilitere et oplæg på deres kontor i Jylland?)

 4. Pause - drøftelser ved bordene/netværk

 5. Opsamling på fremtidigt Tinglysningsforum
  a. Forslag fra deltagerne
  b. Etablering af styregruppe
  c. Webinar / oplæg i Jylland

 6. Afslutning og afrunding
  a. Oplægsholder i januar 2018 bliver Jørgen Sindet, SKAT
  b. Evt.

 Næste møde i Tinglysningsforum: Januar 2018

LinkedIn

Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der nu oprettet en lukket LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.

Anmodning om medlemskab kan sendes til Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com.

Bemærk

Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom