Netværksmøde i Tinglysningsforum

Tinglysningsforum er det nye netværk for advokater, sagsbehandlere og sekretærer, der beskæftiger sig med digital tinglysning på et højt plan inden for advokatbranchen - samt banker, realkreditinstitutter, landinspektørfirmaer og andre, der beskæftiger sig med digital tinglysning hos brancheorganisationer og offentlige myndigheder.

Agenda for netværksmøde 7. september

 1. Kort intro / siden sidst
  v/ advokat Luise Christensen
 2. Indlæg vedr. pant (realkreditbelåning, afgiftspantebreve mv.
  v/ Michael Mølgaard Sandfeld, Seniorudbetalingsrådgiver, BRFkredit
 3. Pause - der netværkes om gode erfaringer
 4. Erfaringsrunde - alle bidrager - herunder bl.a.
  a. Erfaring med opdateringer i juni hos Tinglysningsretten
  - Ændringer i adkomstdokumenter / skøder
  - Ændringer i servitutter
  - Hvad er vores holdning til nødvendige ændringer i købsaftaler, servitutter m.m. på baggrund af systemændringerne
  - Hvad er vi stødt på at skabeloner i systemet, der ikke virker efter hensigten - og hvordan kommer vi omkring det?
 5. Besøg hos Tinglysningsretten den 7. november 2016 (tidsplan, indhold mm)
 6. Afslutning og afrunding - forslag til kommende oplægsholdere

Næste møde i Tinglysningsforum er 7. december 2016


Besøg hos Tinglysningsretten

Tinglysningsforum har arrangeret besøg hos Tinglysningsretten mandag den 7. november 2016. 

Tilmeld dig allerede nu til dbr@plesner.com

LinkedIn

Til brug for kontakt mellem netværksmøderne er der nu oprettet en lukket LinkedIn-gruppe til udveksling af spørgsmål, tips og erfaringer.

Anmodning om medlemskab kan sendes til Ditte Bjelke Refsbech på email dbr@plesner.com.

Bemærk

Hvis du har en kollega/kontakt, som du mener har interesse i at være en del af dette netværk, er du meget velkommen til at invitere denne med.

Deltagelse i netværket er gratis og uforpligtende og sker alene på frivillig basis.

Læs mere om Tinglysningsforum


Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom