Webinar om digitalt værktøj til anti-korruption

Bevar overblikket og sæt jeres virksomheds arbejde med antikorruption i system. Det digitale værktøj RISMAabc (Anti Bribery & Corruption) hjælper med at kortlægge alle elementer af betydning for virksomhedens bekæmpelse af bestikkelse og korruption. RISMAabc er udviklet i et tæt samarbejde mellem RISMA og Plesner. Værktøjet identificerer, hvor man eventuelt ikke er compliant, ligesom værktøjet hjælper med at sikre, at man forbliver compliant fremadrettet. Hør mere om RISMAabc på et webinar den 13. december.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer. 

Virksomheder har brug for en mangefacetteret indsats for at minimere risikoen for konflikt med lovgivning og praksis om korruption og bestikkelse. Der skal f.eks. defineres regler, ansvarsområder og kontrolprocedurer for håndtering af rabatter, gaver og donationer i alle dele af organisationen. Medarbejdere og ledelse skal kende reglerne og konsekvenserne for at overtræde dem – og alt skal løbende føres ajour med ændringer i lovgivning og best practice. Dette arbejde kan it-værktøjet RISMAabc hjælpe med.


Kernen i RISMAabc er et adaptivt spørgeskema, der systematisk kortlægger aktuel policy og udmunder i en GAP-analyse, som afdækker trusler og nødvendige indsatsområder. Det sikrer, at I kommer hele vejen rundt om spørgsmålet og har dokumentation samt køreplan på plads til det videre arbejde - også i bestræbelserne på at forblive compliant.

Læs mere om RISMAabc

Seneste insights

Flere insights