.PSG-domænenyt: Finland åbner 1. september 2003 med mulighed for generiske navne

Det finske landekodedomæne .fi bliver nu næsten frit tilgængeligt fra 1. september 2003. For danske virksomheder betyder det, at de nu i langt højere grad end hidtil kan registrere kendetegn og generiske navne under .fi.

Hidtil har det kun været finske selskaber, der kunne registrere domænenavne direkte under .fi, og domænenavnet måtte afspejle selskabsnavnet. Danske virksomheder med datterselskab i Finland kunne registrere blot ét domænenavn for hvert selskabsnavn og finsk/EU varemærke. Intet finsk datterselskab betød intet finsk domænenavn under .fi. Disse meget restriktive krav opgives nu delvist, idet finske virksomheder nu kan registrere lige så mange finske domænenavne, de vil.

Selv om danske virksomheder uden finsk datterselskab fortsat ikke kan eje finske domænenavne direkte, betyder de nye regler, at et finsk selskab kan registrere et ubegrænset antal finske domænenavne på vegne af andre, herunder danske virksomheder.

Vi anbefaler, at danske virksomheder sammenholder de af deres kendetegn, der anvendes på det finske marked, med deres eksisterende domænenavnsregistreringer i Finland for at se, om der med fordel kan registreres nye domænenavne under .fi. Samtidig anbefaler vi, at man overvejer, om der er generiske domænenavne, som man også vil forsøge at registrere efter "først til mølle"-princippet inden 28. august 2003.

Som konsekvens af de nye åbne regler bliver registrering nemmere end hidtil også for pirater, hvilket medfører et øget behov for overvågning.

Plesner Svane Grønborg kan forestå registrering af finske domænenavne, ligesom vi kan rådgive om og undersøge varemærke- eller domænenavnsrettigheder i Finland. Den finske registrator har endnu ikke fastlagt de officielle gebyrer, hvorfor prisen for en finsk domænenavnsregistrering ikke helt kan fastsættes. Vi regner med, at prisen for et finsk domænenavn for en dansk virksomhed, der har et finsk datterselskab, bliver ca. DKK 3.900,00. Uden finsk datterselskab vil prisen være ca. DKK 5.600,00 (i begge tilfælde for 3 års registrering, inklusive udlæg til det finske ombud og til det finske register samt DNS og pegning, men eksklusive moms). Mulighed for mængderabat.

Links: http://www.ficora.fi/englanti/internet/act.htm

Nyt .PSG-domænenyt på vej: Sverige åbne for å, ä, ö, ü og é fra den 21. oktober 2003.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst advokat Per Håkon Schmidt, advokat Peter Gustav Olson eller advokat Tanya Meedom.