Seminar om ledelsesansvar og ledelsesmodeller

Plesner har hermed fornøjelsen at invitere til seminar om ledelsesansvar og ledelsesmodeller onsdag den 22. september 2010, kl. 9.00-12.00.

Plesner har hermed fornøjelsen at invitere til seminar om ledelsesansvar og ledelsesmodeller

Onsdag den 22. september 2010,
kl. 9.00-12.00

Den nye lov om aktie- og anpartsselskaber ("Selskabsloven"), der delvist trådte i kraft den 1. marts 2010, har fjernet en række objektive og ufravigelige forpligtelser, der var pålagt ledelsen i aktie- og anpartsselskaber. Formålet med ændringerne har været at give ledelsen større handlefrihed, uden at begrænse det ansvar som påhviler ledelsen. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er opmærksom på hvilke krav, der er ændret med loven og hvilke foranstaltninger, der kan træffes for at opfylde ledelsens ansvar.

Loven åbner mulighed for at man udover de kendte ledelsesformer med direktion og bestyrelse i et aktie- og anpartsselskab, kan vælge et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Tilsynsrådets opgave er at føre tilsyn med selskabets daglige ledelse, men modsat en bestyrelse deltager tilsynsrådet ikke i ledelsen af selskabet.

På dette seminar vil ændringerne samt konsekvenserne deraf for ledelsens ansvar samt ejerkredsens overvejelser vedrørende valg af ledelsesmodel blive gennemgået.

Målgruppe

Seminaret er målrettet medlemmer af ledelsen samt den juridiske funktion i aktie- og anpartsselskaber. 

Praktiske oplysninger 

Seminaret afholdes i Plesners domicil, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er gratis parkeringsmulighed i Plesners parkeringskælder, der befinder sig under Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej. Fra kl. 8.30 byder vi på kaffe/te og croissanter.

Tilmelding 

Tilmelding er gratis, men nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Du kan tilmelde dig på Plesners hjemmeside www.plesner.com under "Arrangementer".

Seminaret tæller som tre lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om advokaters obligatoriske efteruddannelse. Du får udleveret kursusbevis ved seminarets afslutning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Zygmunt Auster på tlf. 33 12 11 33.

På gensyn den 22. september 2010!