Opvaskesæt og sæbedispenser ikke beskyttet som design - Sø- og Handelsrettens dom af 14. februar 2012

En grossistvirksomhed var indehaver af en europæisk designregistrering for et opvaskesæt, bestående af en sæbedispenser og en opvaskebørste placeret i en silikonebeholder. Grossistvirksomheden markedsførte ved siden af selve opvaskesættet en sæbedispenser, der ikke var designregistreret.

En konkurrent påbegyndte salg af et lignende opvaskesæt og sæbedispenser. Efter at være blevet gjort opmærksom på lighederne trak konkurrenten opvaskesættene tilbage fra markedet og betalte erstatning som led i en forligsaftale vedrørende opvaskebørsten, der kunne betragtes som en efterligning. Konkurrenten markedsførte herefter opvaskesættet igen, men med ændring af opvaskebørsten, og fortsatte derudover salget af sæbedispenseren.

Grossistvirksomheden anlagde sag mod konkurrenten, idet man gjorde gældende, at de to opvaskesæt og sæbedispenseren krænkede grossistvirksomhedens rettigheder efter designforordningen, designloven og markedsføringsloven.

I forhold til den første udgave af konkurrentens opvaskesæt fandt Sø- og Handelsretten, at der var indgået en bindende forligsaftale vedrørende opvaskebørsten.

Vedrørende anden udgave af konkurrentens opvaskesæt fandt retten, at de to opvaskesæt havde så væsentlige designmæssige forskelle, at produkterne gav den informerede bruger et forskelligt helhedsindtryk, og at det konkurrerende opvaskesæt således hverken var krænkende i henhold til designforordningen, designloven eller markedsføringsloven.

For sæbedispenseren fandt retten, at den havde meget beskedent særpræg og derfor kun var beskyttet mod slaviske efterligninger. Da grossistvirksomhedens sæbedispenser var kugleformet og konkurrentens dråbeformet, fastslog retten, at de fremtrådte med forskelligt formsprog og således ikke var forvekslelige, og at konkurrentens sæbedispenser ikke var en krænkelse i henhold til markedsføringsloven.

For både grossistens opvaskesæt og sæbedispenseren fandt Sø- og Handelsretten i øvrigt, at grossisten ikke havde taget del i frembringelsen af designet, eller havde erhvervet rettighederne hertil, hvorfor grossistens designregistrering blev kendt ugyldig.

Dommen viser endnu en gang, at beskyttelsessfæren for brugsgenstande med beskedent særpræg er meget lille. Dommen er også en påmindelse om, at man ikke opnår rettigheder under designforordningen, eller kan registrere et design, hvis man ikke er designeren eller har erhvervet retten hertil fra designeren. Det forhold, at man forhandler eller importerer produktet, er ikke tilstrækkeligt.

Læs hele dommen her: domstol.dk.