Blokering for adgangen til www.grooveshark.com

Fogedretten på Frederiksberg nedlagde den 20. februar 2012 et forbud, hvor teleselskabet 3 blev pålagt at forbyde sine kunder adgang til hjemmesiden www.grooveshark.com.

Grooveshark er en musiktjeneste, hvor brugerne gratis kan streame musik. De danske rettighedshavere har imidlertid ikke givet deres tilladelse til, at musikken udbydes på hjemmesiden, og de anlagde derfor en fogedforbudssag mod teleselskabet 3 med påstand om, at kundernes adgang til grooveshark skulle forbydes. Rettighedshaverne havde valgt at køre sagen mod teleselskabet 3 vilkårligt, men det er sædvanligt inden for denne type af sager, at de andre danske netværksudbydere vælger at følge et forbud mod et andet teleselskab.

Rettighedshaverne gjorde under sagen gældende, at musikken på grooveshark udgjorde en offentlig fremførelse i strid med ophavsretsloven, og når brugerne lyttede til musikken, var der tale om ulovlige (midlertidige) eksemplarfremstillinger.

Fogedretten lagde blandt andet til grund, at rettighedshaverne havde eneretten til store dele af musikken på grooveshark, og hjemmesiden havde en vis udbredelse i Danmark, hvilket var baseret på en artikel i Børsen og en Megafonundersøgelse. Dette blev yderligere støttet af, at stikprøvesøgninger viste, at hjemmesiden også havde dansk musik.

Retten fandt det bevist, at grooveshark krænkede rettighedshavernes eneret og konstaterede, at betingelserne for et forbud var opfyldt.

Kendelsen er i tråd med den hidtidige praksis på området.