Ny kendelse fra EU-Domstolen om beskyttelsesomfanget for SPC'er

EU-Domstolen har i forlængelse af sine principielle afgørelser i Medeva-sagen og Georgetown-sagen slået fast i en ny kendelse, at et supplerende beskyttelsescertifikat ("SPC") giver den samme beskyttelse som det grundpatent, der ligger til grund for udstedelsen af SPC'et.

Baggrunden for sagen var, at Novartis var indehaver af et patent på aktivstoffet valsartan, som blandt andet anvendes til behandling af forhøjet blodtryk. Novartis havde derudover fået udstedt et SPC på basis af patentet, det vil sige for aktivstoffet valsartan.

På et tidspunkt annoncerede Actavis, at de efter udløbet af grundpatentet, men inden udløbet af SPC'et ville markedsføre et generisk lægemiddel, som indeholdt aktivstoffet valsartan i kombination med et andet aktivstof, hydrochlorthiazid. Actavis gjorde gældende, at kombinationen af de to aktivstoffer udgjorde et nyt produkt, som ikke var omfattet af Novartis' SPC. Med andre ord var spørgsmålet, som EU-Domstolen skulle tage stilling til, om markedsføringen af et kombinationsprodukt bestående af en kombination af to aktivstoffer (A + B), faldt inden for beskyttelsesomfanget af et SPC på kun det ene aktivstof (A).

Med henvisning til de tidligere afsagte kendelser i Medeva-sagen og Georgetown-sagen valgte EU-Domstolen at besvare den præjudicielle forelæggelse med en begrundet kendelse. Domstolen slog fast, at SPC'et gav den samme beskyttelse som grundpatentet, og kombinationen af valsartan med en eller flere aktivstoffer derfor ville krænke SPC'et. Det vil sige, at SPC'et for "A" også beskyttede mod markedsføringen af lægemidler, som indeholdte kombinationen "A + B".

Domstolens kendelse er ikke overraskende, da den bekræfter præmisserne i de tidligere afsagte domme i Medeva-sagen og Georgetown-sagen, som tidligere er omtalt på Plesner's IP Update.

Kendelsen kan læses her: curia.europa.eu.