Ulovligt at bruge "Jan Fog" som trækplaster i annoncer for nystartet konkurrerende ejendomsmæglervirksomhed

Sø- og Handelsretten afsagde den 3. april 2012 dom i en sag, hvor A, en tidligere medarbejder hos ejendomsmæglerfirmaet Jan Fog, havde gjort brug af varemærket og forretningskendetegnet "Jan Fog" i markedsføringen af A's nystartede selvstændige ejendomsmæglervirksomhed.

Under sin ansættelse hos Jan Fog og efter sin fritstilling, havde A foretaget tiltag med henblik på at starte egen ejendomsmæglervirksomhed. A havde bl.a. registreret eget domænenavn, indgået lejekontrakt og aftaler om levering af EDB programmel, leasing af fotokopimaskine m.v. A havde desuden ansat B, en anden af Jan Fogs tidligere medarbejdere, således at Jan Fog pr. 1. august 2010 mistede både A og B.

A indrykkede desuden en annonce i Børsen med teksten; "Efter 15 gode år hos Jan Fog, blev lysten til at få fod under eget skrivebord så stor, at tanker og tale endelig blev til handling". A havde derudover fået huse til salg, som tidligere var sat til salg hos Jan Fog.

Sø- og Handelsretten bemærkede, at A ikke havde handlet illoyalt ved at udvikle planer om at starte selvstændig ejendomsmæglervirksomhed, mens han var ansat hos Jan Fog, og at A heller ikke havde handlet i strid med Jan Fogs loyale interesser til fordel for etableringen af egen virksomhed.

I relation til B's ansættelse hos A lagde Sø- og Handelsretten til grund, at B under alle omstændigheder havde besluttet sig for at skifte arbejdsplads, og at der derfor ikke var grundlag for at fastslå, at B's ansættelsesskift var et udslag af, at A havde handlet illoyalt.

Ved at gøre brug af Jan Fogs varemærke og forretningskendetegn havde A dog overtrådt markedsføringslovens § 18 (misbrug af andres forretningskendetegn) og varemærkelovens § 4. Derudover havde A handlet illoyalt ved at tilbagelevere sin arbejdscomputer med alle emails slettet og ved at have rundsendt sms'er til samtlige sms-adresser på sin arbejdsmobiltelefon med besked om, at A ikke længere arbejdede hos Jan Fog samt A's nye telefonnummer.

Sø- og Handelsretten fandt det ikke godtgjort, at Jan Fog havde lidt et egentligt afsætningstab, men at A's markedsføring og illoyale adfærd dog havde medført en markedsforstyrrelse for Jan Fog, som derfor blev tilkendt erstatning og rimeligt vederlag på 100.000 kr. Jan Fog havde under sagen krævet 2.500.000 kr.

Dommen er i tråd med hidtidig retspraksis på området.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her: domstol.dk.