Ny lov om Offentlig Digital Post

Der er netop kommet en ny lov om Offentlig Digital Post. Det centrale element i loven er, at fysis­ke personer og virksomheder som udgangspunkt ikke kan fravælge at modtage elektronisk post fra det offentlige. Omvendt kan offentlige myndigheder, der anvender løsningen, heller ikke fravælge at modtage elektronisk post fra borgere og virksomheder. Derimod regulerer loven ikke kommunikationen borgere og virksomheder imellem. Loven gælder for alle, der har fast bopæl eller ophold i Danmark, også selvom de senere flytter til udlandet.

Mere præcist har loven den virkning, at en meddelelse fra/til en offentlig myndighed efter lovens § 10 anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i postløsningen. Ligeledes anses sådan meddelelse for at være afsendt af den angivne afsender. En meddelelse anses ifølge lovens forarbejder for tilgængelig, når adressaten vil kunne fremkalde meddelelsen på en almindeligt fungerende computer tilsluttet internettet med almindeligt tilgængelige programmer og dermed gøre sig bekendt med meddelelsens indhold. Det er i den forbindelse uden betydning, om borgeren eller virksomheden har gjort sig i stand til faktisk at kunne læse meddelelsen, eksempelvis ved at anskaffe sig NemID.

Loven rummer dog mulighed for, at borger eller virksomheder kan blive fritaget fra ordningen. Ifølge lovforslaget kan dette eksempelvis komme på tale, hvis en borger ikke har computer i eget hjem, eller hvis borgeren eller virksomheden er hjemhørende i et område, hvor der er begrænset eller ingen adgang til internettet.

Der findes allerede i dag en fællesoffentlig digital postløsning, som drives af e-Boks A/S, og som giver borger og virksomheder mulighed for at oprette digitale postkasser til brug for kommunika­tion med det offentlige. Det er denne ordning, der udbygges og gøres obligatorisk. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2012, men det nærmere tidspunkt for, hvornår det bliver en pligt for borger og virksomheder at tilslutte sig ordningen, er endnu ikke fastsat. Fra den 1. juli har det dog været muligt frivilligt at tilslutte sig ordningen.

Se Lovtidende her