ENLI har opdateret vejledningen til reklamekodekset

ENLI har foretaget en række opdateringer til sin vejledning til reklamekodekset.

Fortolkning vedrørende overnatning i forbindelse med repræsentation skærpet efter Sundheds­styrelsens afgørelse af 31. juli 2012.

Sagen omhandlede en dansk lægemiddelvirksomhed, der ønskede at invitere danske sundhedspersoner til et symposium i Stockholm. Symposiet strakte sig fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 13.30, hvoraf det faglige program udgjorde 8 timer og 25 minutter.

Styrelsen fandt, at lægemiddelvirksomhedens betaling for den angivne repræsentation (ca. 4500 kr., hvoraf ca. 2400 kr. gik til ophold og forplej­ning) ville være i strid med reklamebekendtgørelsens § 21, stk. 1. Styrelsen fandt således, at repræsentationen ikke var nøje begrænset i forhold til hovedformålet med mødet, herunder tidsmæssigt underordnet. Et fagligt program af den angivne længde kunne have været afholdt som et endagsarrangement. Det er præciseret i vejledningen, at udgifter til hotelophold alene kan afholdes, såfremt arrangementet nødvendiggør dette og dermed, at der er faglige aktiviteter både dagen før og dagen efter overnatningen. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering.

ENLI opfordrer virksomhederne til at gennemgå allerede planlagte arrangementer med udgangspunkt i opdateringen af vejledningen - også selvom disse allerede skulle være anmeldt til ENLI.

ENLI har præciseret definitionen af sundhedspersoner.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal en sundhedsperson forstås bogstaveligt og formelt som enhver person, der er uddannet/under uddannelse inden for disse fag. Det er således ikke afgørende, om en given sundhedsperson ikke aktuelt arbejder inden for sit fag. Se nærmere vejledningen til reklamekodeksets § 3, stk. 1.

Vejledningen findes på www.enli.dk, og alle egentlige ændringer fremgår af ændringsloggen bagerst i dokumentet.