Dansk bidrag til bogen "The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review"

Advokat, associeret partner Andreas Berhard Kirk er forfatter til det danske bidrag i Law Business Research's seneste bog om virksomheders praktiske håndtering og overholdelse af straffe- og særlovgivningen på bestikkelses- og korruptionsområdet. Bogens titel er 'The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review'.

Bogen udgives i januar 2013 og skal blandt andet markedsføres af Law Business Research på IBAs årlige anti-corruption konference, der afholdes i samarbejde med OECD den 12. - 13. juni 2013 i Paris.

Bidraget er et udtryk for Plesners fokus på Legal Risk Management.

Læs kapitlet om Danmark.