Fortolkning af begrebet "reel brug" og beskyttelsen af sort/hvide logoer brugt i farver

Af Sarah Gahrn Møller

Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i den omtalte Specsavers-sag. Der blev hermed lagt en klarere linje for, hvornår der gøres reelt brug af et varemærke samt for omfanget af beskyttelsen af figurmærker, som er registreret i sort/hvid, men som bruges i farver.

I 2009 startede den engelske supermarkedskæde Asda en reklamekampagne rettet direkte mod konkurrenten Specsavers, som er den største optikerforretning i England. Reklamekampagnen indeholdt brug af slogansene "be a real spec saver at Asda" og "Spec savings at Asda".

Specsavers lagde herefter sag an mod Asda for krænkelse af Specsavers EF-varemærker, herunder ordmærket SPECSAVERS og Specsavers-logoet både med og uden ord.

Den engelske Court of Appeal fandt, at Asdas brug af slogans udgjorde en krænkelse af ordmærket SPECSAVERS, samt at Asdas grønne logo var en krænkelse af Specsavers logo med ordet "Specsavers".

Under retssagen gjorde Asda overfor Specsavers gældende, at varemærket i form af logoet uden ord var fortabt som følge af manglende brug heraf.

Den engelske Court of Appeal forelagde spørgsmålet for EU-Domstolen, som herefter skulle tage stilling til, hvorvidt brugen af logoet med ordet "Specsavers" kunne udgøre en reel brug af det tomme logo (herunder om det er afgørende om gennemsnitsforbrugeren opfatter logoet med ord som to særskilte tegn eller som et samlet tegn).

EU-Domstolen bemærkede, at der kan være tale om "reel brug", når et tomt figurmærke alene bruges sammen med et registreret ordmærke, uanset at kombinationen af de to varemærker desuden selv er et registreret varemærke, så længe varemærkets særpræg ikke herved forandres. Det er således muligt at gøre brug af sit varemærke i forskellige variationer, uden at det får som konsekvens, at man ikke anses for at gøre reel brug af sit varemærke i sin oprindelige form.

Dette er i overensstemmelse med de tidligere afgørelser i Nestlé "HAVE A BREAK… HAVE A KITKAT" (C-353/03 af 7. juli 2005) og Colloseum Holding (C-12/12 af 18. april 2013).

Et andet afgørende spørgsmål til EU-Domstolen vedrørte konsekvensen af, at Specsavers gennem længere tid har anvendt farven grøn på et logo, som var registreret i sort/hvid. EU-Dom­stolen udtalte, at et figurmærke (logo), som alene er registreret i sort/hvid, men som bliver brugt i en bestemt farve gennem længere tid, kan opnå beskyttelse i farveversionen uden nogen særskilt registrering af logoet i farve.

Beskyttelsen af figurmærker (logoer), som er registreret i sort/hvid, er herved blevet udvidet til også at omfatte varemærkeindehavernes brug af logoet i farver og udgør herved en forstærkelse af varemærkeindehavernes retsstilling overfor potentielle krænkere.

Læs dommen her.