Praksis omkring fortolkning af "klasse-hoveder" efter EU-Domstolens afgørelse sidste år

Patent- og Varemærkestyrelsens (PVS) har orienteret om sin praksis omkring fortolkning af "klassehoveder" efter EU-Domstolens afgørelse sidste år i den såkaldte IP Translator-sag.

Dommen medfører umiddelbart kun få ændringer i forhold til styrelsens praksis, som fortsat vil anvende "ordlydsfortolkningen" for alle varemærkeansøgninger, således at man alene får beskyttelse for de varer og tjenesteydelser, som er nævnt. Der er dog stadig usikkerhed omkring fortolkningen af visse termer i klassehovederne.

EU-myndigheden arbejder med de nationale varemærkekontorer på at nå en fælles enighed, og når disse termer er præciseret senere på året, vil styrelsen udsende en ny vejledning.

Plesner rådgiver naturligvis om udfærdigelsen af varefortegnelser til OHIM og PVS, herunder med en praktisk løsning omkring formuleringen af varefortegnelser indtil der kommer en afklaring af reglerne.