USA's højesteret tillader globalkonsumption af ophavsrettigheder

Den amerikanske højesteret (Supreme Court of the United States) har afsagt en vigtig dom, der tillader, at eksemplarer af værker solgt uden for USA frit kan sælges videre i USA.

En ophavsret giver efter både dansk og amerikansk ret ophavsmanden eneret til at sprede eksemplarer af værket, eksempelvis eneret til at sælge eksemplarer af et litterært værk (en bog) eller et musikværk (en cd). Denne eneret er dog i både Danmark og USA begrænset af regler om konsumption, der indebærer, at ophavsmandens eneret begrænses (udtømmes, "konsumeres") i forhold til det enkelte eksemplar af et værk, når dette eksemplar er overdraget med tilladelse fra ophavsmanden. En køber af en bog, der er udgivet med ophavsmandens samtykke, kan eksempelvis frit sælge bogen videre. Derimod må køberen ikke kopiere bogen for at sælge kopien videre.

Mens den danske regel (ophavsretslovens § 19) klart foreskriver, at der kun indtræder konsumption ved salg inden for EØS, er den amerikanske ditto (US Copyright Law § 109) ikke tilsvarende klar med hensyn til, om et eksemplar af et værk overdraget et hvilket som helst sted i verden med ophavsmandens samtykke, giver erhververen ret til at sælge eksemplaret videre i USA.

I sagen fik en thailandsk matematikstuderende, Supap Kirtsaeng, der studerede i USA, familie og venner i Thailand til at købe engelske udgaver af forskellige lærebøger, der blev solgt i thailandske boghandlere, til ham. Bøgerne blev med tilladelse fra det amerikanske forlag (John Wiley & Sons) solgt i thailandske boghandlere til en lavere pris, end de samme bøger kostede i USA. Kirtsaeng solgte herefter bøgerne videre i USA og brugte fortjenesten på at finansiere sit studie. Wileys sagsøgte på den baggrund Kirtsaeng for ophavsretskrænkelse med henvisning til, at bøgerne var købt i Thailand, og at der således ikke var indtrådt konsumption, og at det derfor var Wileys, der havde eneret til at sprede eksemplarer af bøgerne i USA.

Flertallet i den amerikanske højesteret var imidlertid ikke enige, og konkluderede, at der ikke kunne indfortolkes geografiske begrænsninger i konsumptionsreglen, og at det derfor var lovligt for Kirtsaeng at sælge bøgerne i USA.

Dommen indebærer, at alle, der vil påberåbe sig ophavsretlig beskyttelse i USA, skal være opmærksomme på, at dette efter dommen ikke er muligt i forhold til parallelimporterede produkter markedsført med ophavsmandens samtykke uden for USA. Tillader en ophavsmand markedsføring af bøger i eksempelvis Danmark, kan den amerikanske ophavsretslov altså ikke anvendes til at forbyde, at bøger opkøbt i Danmark sælges i USA.

Afgørelsen kan sammen med procedureindlæg mv. læses her.