Virksomhed betaler bøde på 20.000 kr. for misbrug af Finanstilsynets navn

360 Wealth ApS, der bl.a. rådgiver om privatøkonomi, har betalt et bødeforlæg på 20.000 kr. for at have misbrugt Finanstilsynets navn.

360 Wealth ApS havde i sommeren 2012 på sin hjemmeside oplyst, at virksomheden var "godkendt af Finanstilsynet". Det var dog langt fra tilfældet, da 360 Wealth ApS hverken var godkendt eller på dette tidspunkt under tilsyn af Finanstilsynet. Efter gentagne henvendelser fra Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, foretog Forbrugerombudsmanden i efteråret 2012 politianmeldelse af 360 Wealth ApS.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var denne brug af Finanstilsynets navn vildledende. Under hensyntagen til, at der ved udmålingen af bøder må tages hensyn til overtrædelsens grovhed og omfang samt den indvundne eller tilsigtede fortjeneste, fandt Forbrugerombudsmanden, at der forelå en grov overtrædelse af markedsføringsloven, idet forbrugerne kunne få det indtryk, at 360 Wealth ApS var undersøgt af myndigheden, hvilket må formodes at være særligt vigtigt for forbrugere i finansielle forhold.

Det var naturligvis en skærpende omstændighed, at 360 Wealth ApS ikke havde rettet sin markedsføring til uanset flere henvendelser fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Det blev dog anset for at være en formildende omstændighed, at der var tale om en mindre virksomhed, og at den markedsføringsmæssige værdi af de vildledende oplysninger måtte antages at have været begrænset.  

Bøden på de 20.000 kr. er i overensstemmelse med praksis på området, hvor f.eks. en række håndværksfirmaer tidligere er blevet pålagt bøder på mellem 10.000 og 50.000 kr. for uberettiget at have markedsført sig med at være omfattet af en byg-garantiordning.

Det følger af sortlisten til markedsføringsloven, at det altid vil være urimeligt i forbrugerforhold at oplyse, at den erhvervsdrivende er godkendt af en offentlig instans, hvis det ikke er tilfældet. Som bekendt er det ikke en betingelse for overtrædelse af markedsføringslovens sortliste, at overtrædelsen "foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet" - sådan som tilfældet er for lang række af de øvrige bestemmelser i markedsføringsloven.

Erhvervsdrivende bør være meget forsigtige, hvis de vælger at henvise til offentlige myndigheders navne på en måde, hvor dette med rimelighed kan opfattes som om, at virksomheden er godkendt, autoriseret, certificeret mv. af en offentlig myndighed, når der ikke er belæg for en sådan opfattelse.

Særligt i finansielle forhold må en meget stor forsigtighed udvises, og er man som erhvervsdrivende i tvivl om, hvorvidt man har noget, som kan sidestilles med en godkendelse, bør man kontakte den pågældende myndighed først.

Læs nyheden på Forbrugerombudsmandens hjemmeside her.