Parallelimportør af lægemiddel forpligtet til at anføre på emballagen, hvem der er indehaver af varemærket (produktnavnet)

Sø- og Handelsretten afsagde den 19. november dom i en sag mellem Merck koncernen og Orifarm vedrørende salg af parallelimporterede og ompakkede lægemidler.

Merck koncernen er en af verdens største producenter af originale lægemidler, mens Orifarm er en dansk koncern, der hovedsagligt beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler.

Det var ubestridt mellem parterne, at de 5 såkaldte Bristol-Meyers Squibb kriterier fandt anvendelse, men parterne var uenige om, hvorvidt Orifarm som parallelimportør og ompakker af lægemidler var forpligtet til at anføre på emballagen, at Merck var indehaver af de forskellige varemærker (produktnavne).

Merck var på de ompakkede æsker anført som producent, mens Orifarm på æsken samt på de indvendige pakninger var anført som parallelimportør og ompakker. Sagen adskilte sig dog fra tidligere sager om co-branding ved, at Orifarm havde forsøgt at udforme emballagen på neutral vis. Æskerne var således hvide, skriften var sort og Orifarm havde helt undladt farver, symboler eller andre former for forretningskendetegn.

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at Orifarm trods forsøget på neutralitet ikke kunne fritages for at angive på den ydre pakning, hvem der er indehaver af varemærket (produktnavnet).

Dommen følger således linjen fra Højesterets dom refereret i UfR 2013.166H, hvor Højesteret også tillagde det betydning (ved frifindelse af parallelimportøren), at det var tydeligt angivet på den ydre emballage, hvem det registrerede varemærke tilhørte.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret