Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen

Af Senior Policy Advisor Christian Wiese Svanberg, Finansministeriet

Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen i Ministerrådet (retlige og indre anliggende) fortsætter i et højt tempo i det nye år. Det græske formandskab har således planlagt et betydeligt antal møder de næste seks måneder i DAPIX-ekspertgruppen.

Blandt de forhandlingstemaer, der allerede er meldt ud, er i sagens natur de videre overvejelser vedrørende den nu så kontroversielle "one-stop-shop"-model, men også spørgsmål om definitionen og anvendelsen af pseudonyme persondata og om anvendelse af profilering er højt på dagsordenen.

Og som det fremgår af de vedhæftede udkast til dagsordener for det kommende halve års ministerrådsmøder, er databeskyttelsesforordningen sat på begge de formelle rådsmøder under det græske formandskab. Ligeledes vil forslaget blive drøftet på det uformelle rådsmøde den 23.-24. januar. Disse forhold er den klareste indikation af, hvor stor politisk bevågenhed sagen nyder og vil fortsætte med at nyde. Inklusionen af forordningsforslaget på dagsordenen for rådsmødet den 5.-6. juni 2014 er så blot en yderlig understregning af, at det politiske niveau ikke forventer at afslutte forhandlingerne på denne side af EP-valget til maj.

Læs udkast til dagsordener her.