EU-Domstolen tager stilling til lovligheden af links til ophavsretligt beskyttet materiale

EU-Domstolen har truffet afgørelse i en sag, der tager stilling til lovligheden af at linke til ophavsretligt beskyttet materiale. Sagen var anlagt af en række journalister mod den svenske nyhedstjeneste Retriever i anledning af, at Retriever på sin hjemmeside offentliggjorde links til nyhedsartikler forfattet af sagsøgerne. Artiklerne, som Retriever linkede til, lå frit tilgængelige på en svensk avis' hjemmeside, hvor de kunne læses af alle.

EU-Domstolen fastslog, at der ikke var sket en krænkelse af journalisternes ophavsret, hvilket i sagen vil sige eneretten til at overføre ophavsretligt beskyttede værker til almenheden, i den betydning, hvori dette skulle forstås i relation til artikel 3, stk. 1, i EU's infosoc-direktiv (nr. 2001/29/EF). Ganske vist foretog Retriever en overførsel af artiklerne via sine links, men denne overførsel skete ifølge EU-Domstolen ikke til almenheden, idet der hertil måtte kræves, at overførslen skete til en ny almenhed. Dette var ikke tilfældet, da artiklerne allerede var frit tilgængelige på avisens hjemmeside. Det afgørende var i den forbindelse, om Retriever havde stillet artiklerne til rådighed for en anden almenhed end den, der var tilsigtet af journalisterne. Dette mente EU-Domstolen ikke var tilfældet. Denne betragtningsmåde indebærer også, at links til ophavsretligt beskyttet materiale, der er offentliggjort på internettet uden ophavsmandens samtykke, fortsat vil være ulovligt.

Det var ikke afgørende for resultatet, om Retriver via deres links præsenterede artiklerne, der linkes til, på en måde, der giver det indtryk, at de fandtes på Retrievers egen hjemmeside (såkaldt "framing").

I dansk ret er det anerkendt, at links til ophavsretligt beskyttede værker skal anses som overførsel til almenheden, men dette har hovedsageligt været i sager, hvor der var tale om links til ophavsretligt beskyttet materiale, der var lagt på internettet uden ophavsmandens samtykke. Dette vil som nævnt stadig være ulovligt efter EU-Domstolens dom. Deeplinking og framing kan efter omstændighederne være i strid med markedsføringsloven.

Læs EU-Domstolens afgørelse her.