IP Marketplace - online handel med IP-rettigheder

Patent- og Varemærkestyrelsen står bag IP Marketplace, se www.ip-marketplace.dk, en online portal til handel og licensering af IP-rettigheder, hvor købere og sælgere af patenter, brugsmodeller, design og varemærker introduceres for hinanden. IP Marketplace kan også benyttes til at finde samarbejdspartnere til innovationsprojekter, der bygger på patenteret viden. Portalen er gratis at benytte både for købere og sælgere.

Portalen, der har eksisteret siden 2007, er et samarbejde mellem nationale patent- og varemærkekontorer, internationale universiteter samt andre internationale organisationer, der beskæftiger sig med at fremme handel med IP-rettigheder og nye teknologier, og fungerer som udstillingsvindue for både nationale, regionale og internationale rettigheder.

Der er pt. 408 forskellige rettigheder til salg på IP Marketplace. Langt størstedelen er patenter og brugsmodeller, men også en hel del varemærker og enkelte designregistreringer sælges eller licenseres.

Portalen etablerer kun kontakten mellem køber og sælger. Selve handlen foregår ikke via portalen, ligesom rådgivningen i forbindelse med handlen eller samarbejdet skal ske via en privat rådgiver.