Datatilsynet: Offentligt trafikselskab må anvende mobil tv-overvågning ("bodycams") ved billetkontrol

Et offentligt trafikselskab har fået tilladelse af Datatilsynet til at fortage mobil tv-overvågning i form af "bodycams" i forbindelse med billetkontrol.

Det offentlige trafikselskab er en offentlig virksomhed, beslægtet med et kommunalt fællesskab og er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Ønsket om at anvende bodycams var begrundet i et stærkt stigende antal episoder, hvor kontrolpersonalet havde været i situationer, der spændte fra egentlige fysiske overfald, herunder spytklatter, til trusler mv., men også såkaldte ”nær-ved-hændelser”, hvor en kontrollør havde oplevet en utryg eller psykisk belastende situation. Trafikselskabet anmeldte i 2012 fem episoder til politiet. Dette tal steg til 17 i 2013. Udover de reelt strafbare forhold var antallet af "nær-ved-hændelser" steget fra 93 i 2012 til 121 i 2013.

Trafikselskabet har hidtil anvendt faste kameraer, som de enkelte vognmænd har ansvaret for. De dækker alene ind- og udgange i busserne, og de har derfor en del blinde vinkler. Derudover fungerer de ikke altid, ligesom der ikke er lyd på dem.

Et bodycam er et lille kamera, der monteres på kontrollørens uniform. Kameraet vil være rettet mod den person, som kontrolløren står overfor. Kvaliteten er meget høj, og baggrundsstøj - herunder andre passageres samtaler - vil ikke blive opfanget. Kameraet optager og gemmer hele tiden optagelsen, men det lagrer alene optagelsen, når lagring er aktiveret. Trafikselskabet ønskede at indstille kameraerne således, at de også lagrede de to minutters optagelse forud for aktiveringen. Trafikselskabet ønskede alene at benytte kameraerne i forbindelse med afgiftsudstedelser, hvor kunden optrådte f.eks. truende eller voldeligt.

Trafikselskabet oplyste, at de medarbejdere, som ville kunne optræde på optagelserne, vil blive behørigt varslet i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler og persondataloven.

Trafikselskabet mente ikke, at der var tale om tv-overvågning i tv-overvågningslovens forstand, hvilket Datatilsynet i sin afgørelse tilsluttede sig, idet optagelserne ikke er vedvarende eller regelmæssige.

Datatilsynet gav i sin afgørelse trafikselskabet tilladelse til at anvende bodycams, idet man ligger vægt på, at persondataloven giver offentlige myndigheder adgang til at registrere og på anden måde behandle personoplysninger, når det er nødvendigt som led i myndighedsudøvelse, og at der er vide rammer for denne behandling. Datatilsynet lagde til grund, at trafikselskabet har vurderet, at forebyggelse og efterforskning af situationer, der opstår i forbindelse med kontrollørernes kontrol, er nødvendigt for selskabet.

Datatilsynet lagde afgørende vægt på, at optagelserne alene bruges i de beskrevne situationer og til de beskrevne formål, og at optagelserne således ikke vil blive brugt som dokumentation i almindelige tvister. Datatilsynet fremhævede også, at det skal fremgå af kontrollørernes uniform, at der billed- og lydoptages, og man opfordrede til, at der tillige skiltes herom ved bussernes ind- og udgange.

Afgørelsen viser, at der er vide rammer for den offentlige forvaltnings mulighed for at behandle personoplysninger, når dette er et nødvendigt led i forvaltningens myndighedsudøvelse.

Læs afgørelsen her.