Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - En europæisk krigsregel?

Forhandlingerne om den nye databeskyttelsesforordning skrider fortsat langsomt frem i ministerrådet. Sagen er således igen på dagsordenen, når Rådet (retlige og indre anliggender) mødes den 5. og 6. juni.

Temaet for ministrenes drøftelser er forordningens territoriale anvendelsesområde, definitionen af Binding Corporate Rules og af "international organisation". Ministrene vil endvidere forsøge at opnå enighed om en såkaldt "generel tilgang" til forordningens kapitel V, der regulerer overførsler til tredjelande.

I forbindelse med sidstnævnte tema er det værd at bemærke, at der er indført en ny bestemmelse i forordningsudkastet, der giver medlemsstaterne adgang til "på baggrund af væsentlige offentlige interesser at begrænse overførelsen af specifikke oplysningstyper til tredjelande". Bestemmelsen vil således i al væsentlighed gøre det muligt at opretholde - og eventuelt udvide anvendelsesområdet for - den såkaldte krigsregel, der i dag findes i persondatalovens § 41, stk. 4. Den foreslåede formulering ses således ikke - som det er tilfældet i forhold til den gældende krigsregel - alene at have sigte mod behandlinger, der foretages for den offentlige forvaltning. Udover at være en naturlig konsekvens af det stadigt stigende omfang af personoplysninger, der behandles i den private sektor, skal denne bestemmelse muligvis også læses i lyset af EU-Domstolens dom i sagen om logningsdirektivet.

Som der blev redegjort nærmere for på Plesners seminar om dommen den 24. april 2014, indeholdt EU-Domstolens dom en præmis, der må læses som en form for europæisk krigsregel. Domstolen udtrykte således kritik af, at logningsdirektivet ikke afskar virksomhedernes adgang til at overføre de - meget store mængder - loggede teleoplysninger til tredjelande. 

Plesner holder gerne virksomhedsoplæg om forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen samt de seneste udviklinger i persondataretten. Dem, der måtte ønske at afholde et sådant oplæg, bedes kontakte advokat Michael Hopp på mho@plesner.com.