Artikel om "Knock-for-knock" klausuler under dansk ret

Niklas Korsgaard Christensen har i det seneste nummer af Erhvervsjuridisk Tidsskrift fået publiceret en artikel om "Knock-for-knock" klausuler under dansk ret. I artiklen redegøres for indholdet af og hensynene bag de i offshore branchen (navnlig i olie og gas branchen) hyppigt anvendte "knock-for-knock" klausuler, som indeholder en fravigelse af dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar.

Artiklen er skrevet sammen med tidligere Plesner-advokat, Klint Klingberg-Jensen.