Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten: Mondelez' markedsføring af kaffen Carte Noire krænkede ikke Merrilds varemærke Café Noir, og emballagen til kaffekapsler var ikke i strid med markedsføringsloven

Sø-og Handelsretten har den 11. juli 2014 afgjort, at der ikke kunne nedlægges forbud mod Mondelez Danmark ApS' ("Mondelez") brug af varemærket Carte Noire for kaffe eller nedlægges forbud mod anvendelsen af en emballage til markedsføring af kaffekapsler.

Merrild Kaffe ApS ("Merrild") havde registreret et figurmærke i 1987, hvori ordene Café Noir indgik. I 1994 ansøgte Mondelez om en registrering af ordmærket Carte Noire. I 1995 ansøgte Merrild om registrering af ordmærket Café Noir og fik godkendt dette med henvisning til, at ordmærket fandtes at være blevet indarbejdet som varemærke. Der fulgte i denne periode en række indsigelsessager mellem parterne om de respektive rettigheders gyldighed, men de registrerede rettigheder blev opretholdt.

Sø- og Handelsretten fandt det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Merrild havde opnået vare-mærkeret til Café Noir ved indarbejdelse, inden Mondelez registrerede Carte Noire i 1994. Retten fandt det dog ikke bevist, at Café Noir var så indarbejdet på det danske marked før 1994, at varemærket var velkendt. For at hindre Mondelez' anvendelse af Carte Noire skulle der således være risiko for forveksling. Retten fandt imidlertid, at det ikke var tilfældet efter en helhedsvurdering af ordmærkerne, herunder deres bogstaver, udtale og betydning.

I forhold til emballagen fandt retten, at der var markante forskelle på emballagernes fronter bortset fra formen og grundfarven sort. Efter en samlet bedømmelse afgjorde Sø- og Handelsretten, at der uanset de påpegede ligheder var så betydelige forskelle i udtrykket på emballagerne, at der ikke var tale om en overtrædelse af markedsføringsloven.

Der er ikke oplysninger om, at afgørelsen er blevet anket.

Læs kendelsen her.