Ost i skiver

Sø- og Handelsretten har den 8. juli 2014 nedlagt et midlertidigt forbud i en patentforbudssag. Det er os bekendt det første patentforbud nedlagt af Sø- og Handelsretten siden kompetencereglerne blev ændret sidste år. En sådan afgørelse har været længe ventet, fordi der har været en del usikkerhed om, hvordan Sø- og Handelsretten, der i modsætning til fogedretterne er tiltrådt af sagkyndige dommere, vil håndtere patentretlige forbudssager, særligt ugyldighedsindsigelserne, som hidtidigt har været svære at komme igennem med i en fogedforbudssag.

Det er ikke muligt at sige noget endeligt på nuværende tidspunkt, men umiddelbart ser det ud til, at Sø- og Handelsretten fortsætter den praksis for patentforbudssager, som var blevet fastlagt af fogedretterne. Ifølge tidligere praksis var der i en forbudssag en formodning for, at et patent er gyldigt. Hvis fogedretten skulle tage stilling til en ugyldighedsindsigelse, ville det som udgangspunkt kræve, at der var tale om et nyt nyhedsmodhold, som ikke var blevet prøvet af den patentudstedende myndighed. Afgøresen fra Sø- og Handelsretten antyder, at Sø- og Handelsretten heller ikke foretager en indgående prøvelse af opfindelseshøjde i en forbudssag.

Den konkrete sag omhandlede et patent for en osteskærer. Sagsøgte, Bodum, gjorde blandt andet gældende, at stridspatentet var ugyldigt på grund af mangelfuld sagsbehandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS). Sø- og Handelsretten konstaterede indledningsvis, at der er en formodning for, at patentet er gyldigt udstedt, og at der er en formodning for, at PVS' sagsbehandling har været udført korrekt. Herefter fandt Sø- og Handelsretten, at PVS' udeladelse af at angive patentskrifter i opgavebeskrivelsen og manglende udstedelse af en undersøgelsesrapport i forbindelse med udstedelse af stridspatentet, ikke i sig selv kunne medføre, at der kunne rejses tvivl om gyldighed af patentet på grundlag af mangelfuld sagsbehandling.

I forhold til krænkelsesspørgsmålet konstaterede Sø- og Handelsretten, at osteskæreren indeholdte samtlige af stridspatentets særpræg med undtagelse af et kugleformet håndtag. Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at det kugleformende håndtag i stridspatentet og den prop, der afsluttede styrestangen i osteskæren, tjente samme tekniske funktion, nemlig at støtte osteskæreren når skæreskiven roteres. Ifølge Sø- og Handelsretten var det altså underordnet for krænkelsesvurderingen, at det kugleformende håndtag ikke kunne genfindes i osteskæreren. Det må med andre ord betyde, at retten fandt, at der var tale om ækvivalens.

På den baggrund blev der nedlagt et midlertidigt forbud, og Bodum blev pålagt at tilbagekalde osteskæreren fra de forhandlere, hvor produktet var blevet solgt.

Kendelsen kan læses her.