Plesner lancerer Persondataretligt Forum

For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten lancerer Plesner nu Persondataretligt Forum. Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere og teoretikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger, som persondataretten giver anledning til.

Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle, analysere og udnytte persondata. Samtidig udvikles karakteren og omfanget af de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger.

Der er ingen udsigt til, at denne udvikling vil stoppe. Tværtimod betyder bl.a. EU-domstolens aktive anvendelse af individets ret til databeskyttelse, at der allerede er afsagt flere skelsættende domme, der yderligere komplicerer et i forvejen vanskeligt retsområde. Hertil kommer de igangværende forhandlinger i EU af en ny databeskyttelsesforordning, der vil få stor betydning for danske virksomheders og myndigheders adgang til at behandle og udnytte persondata.