Det kan koste, hvis man ikke reagerer hurtigt nok

Vestre Landsret har afsagt en dom, hvor rettighedshaver mistede retten til erstatning og vederlag, fordi der ikke var reageret tilpas hurtigt over for en krænkelse.

Sagsøgeren, Innovative, var et salgskontor for et amerikansk firma, der producerede og solgte plastik drikkebægre under navnet Whirley-bægeret. Innovative havde et løbende samarbejde med en række forlystelsesparker, herunder Faarup Sommerland, om at anvende Whirley-bægeret. Imidlertid begyndte bl.a. Faarup på et tidspunkt at bestille billigere kopier produceret i Kina.

Innovative lagde efterfølgende sag an mod Faarup med påstand om, at kopierne udgjorde en krænkelse af Whirley-bægeret, og at Faarup skulle betale erstatning og vederlag.

Både byretten og landsretten fandt, at Whirley-bægeret hverken nød beskyttelse efter varemærkeloven eller ophavsretsloven. Til gengæld var det ubestridt, at det kinesiske bæger var en slavisk kopi af Whirley-bægeret, og begge instanser fandt under henvisning til det løbende samarbejde, at der var tale om en krænkelse af god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1.

I modsætning til byretten kom landsretten dog frem til, at Innovative ikke havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, idet Innovative havde set det kinesiske kopibæger i forbindelse med et besøg hos Faarup den 19. maj 2006, men først havde påtalt krænkelsen i et advokatbrev den 30. november 2006. Landsretten lagde til grund, at Faarup ville have stoppet med at anvende de kinesiske kopier, så snart Innovative havde gjort dem opmærksom på krænkelsen, og landsretten lagde også vægt på, at Innovative havde haft anledning til at påtale eller i det mindste omtale krænkelsen på et tidligere tidspunkt.

Landsrettens afgørelse er en påmindelse til rettighedshavere om, at der skal reageres hurtigt over for krænkelser. Det har dog været en skærpende omstændighed i landsrettens vurdering, at Innovative i forvejen havde et samarbejde med Faarup, og at Innovative havde sendt en email den 8. juni 2006 vedrørende levering af Whirley-bægeret uden at påtale, at den kinesiske kopi var (eller kunne være) en krænkelse.

Afgørelsen kan læses i Ugeskriftet for Retsvæsen som U 2014.2237 V.