Ny artikel om retssager mod udenlandske skadevoldere

Retssager mod personer eller virksomheder, der befinder sig uden for Danmarks grænser, får stadig større betydning, ikke mindst inden for immaterialrettens område, hvor retssager ofte har et grænseoverskridende element. Eksempelvis ved at udenlandske hjemmesider rettet mod Danmark sælger og markedsfører immaterialretskrænkende produkter. Der kan også være tale om udenlandske virksomheder, der sender krænkende produkter på markedet i Danmark, uden selv at have et forretningssted i Danmark.

Advokat, ph.d. Peter Nørgaard har fået offentliggjort en artikel i tidsskriftet Ugeskrift for Retsvæsen, der diskuterer mulighederne for at drage sådanne udenlandske skadevoldere til ansvar ved søgsmål i Danmark. Artiklen diskuterer blandt andet, om der er forskel på, om den udenlandske skadevoldere befinder sig i et EU-land eller uden for EU og gennemgår den seneste retspraksis fra EU-Domstolen.

Artiklen kan findes her på Plesners hjemmeside.