Ny opdateret vejledning om § 39-tilladelser

Sundhedsstyrelsen har den 11. september 2014 opdateret sin vejledning om, hvilke aktiviteter der kræver en § 39 tilladelse efter lægemiddelloven.

Den nye vejledning indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvornår og hvilke tilladelser der kræves ved transport af lægemidler, køb og salg af lægemidler (herunder ordrekontorer) samt aktiviteter i forbindelse med aktivstoffer (API), som påtænkes anvendt til fremstilling af lægemidler til mennesker.

Sundhedsstyrelsens nyhed med den opdaterede vejledning kan læses her.