Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - En ny kommisær, en ny start?

Den netop udmeldte sammensætning af Europa-Kommissionen for de næste fem år giver interessante indikationer af, hvordan forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen vil forløbe under den nye Kommission.

Rent organisatorisk bliver forhandlingerne placeret under kommissæren for retfærdig, forbrugere og kønsligestilling. Denne stilling skal efter planen bestrides af Vera Jourová fra Tjekkiet.

Den nye Kommission har dog en interessant nyskabelse, idet de enkelte kommissærer er organiseret i klynger med henblik på at sikre bedre styring og koordinering. Hver klynge skal styres af en viceformand for Kommissionen. Den klynge hvorunder Vera Jourovás ressort placeres, er Det Digitale Indre Marked porteføljen, og den skal ledes af esteren Andrus Ansip.

Af Junckers "opdragsbrev" til Andrus Ansip fremgår det, at han forventes at sikre, at forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen afsluttes inden for de første 6 måneder af hans mandat, hvilket vil sige april 2015.

Helt umiddelbart en noget urealistisk tidsfrist, men samtidig en god indikation af, at Juncker på ingen måde har planer om at slippe presset på Ministerrådet, når den nye politiske sæson går i gang. På den anden side indebærer korte frister også ofte, at der er gode muligheder for at indgå hurtige og vidtrækkende kompromiser. Det skal nok blive interessant.