Coop, Lidl og Harald Nyborg frifindes i en sag om salg af falske Converse All Star-sko

Sø- og Handelsretten har den 15. oktober 2014 afsagt sin 154-siders lange dom i sagerne mod bl.a. Coop, Lidl og Harald Nyborg samt deres leverandører anlagt af Converse (Converse Inc. og Converse Scandinavia A/S). Hovedspørgsmålet i sagerne var, om Coop, Lidl og Harald Nyborg og deres leverandører havde markedsført og solgt varemærkeforfalskede Converse All Star-sko på det danske marked.

I efteråret 2012 havde Converse med fogedrettens bistand gennemført en omfattende bevissikring hos bl.a. Coop, Lidl og Harald Nyborg, hvorved de i sagen omhandlede sko blev beslaglagt. Der blev herefter anlagt justifikationssag ved Sø- og Handelsretten, hvor Converse bl.a. nedlagde påstand om betaling af samlet mere end 20 mio. kr. samt offentliggørelse af rettens afgørelse på de sagsøgtes hjemmesider og i diverse danske aviser.

Converse All Star-skoen er en verdenskendt og meget populær sko lavet af kanvas og med gummisåler. Skoen blev populær, da basketballspilleren Chuck Taylor benyttede skoen, og i 1923 blev hans signatur, Chuck Taylor, påtrykt skoen.

Det blev i sagen oplyst, at det engelske selskab MSK Traders Ltd. havde indkøbt ca. 112.000 eksemplarer af Converse All Star-skoen og videresolgt disse til bl.a. det danske marked. Under sagen gjorde MSK og de andre mellemhandlere (Erto ApS, BK Trading ApS og Bace ApS) gældende, at skoene oprindeligt stammede fra en distributør, som lovligt kunne sælge skoene i EU, og fremlagde bl.a. en række fakturaer, som viste en sammenhængende fakturakæde fra autoriserede Converse-distributører i EU, og erklæringer fra tidligere salgsdirektører mv.

Sø- og Handelsretten udtalte indledningsvist, at Converse bar bevisbyrden for, at de omhandlede sko var varemærkeforfalskede, mens Coop, Lidl og Harald Nyborg m.fl. havde bevisbyrden for, at der var givet samtykke til omsætning indenfor EU.

Retten fandt, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at skoene var varemærkeforfalskede bl.a. med henvisning til, at de ægte Converse All Star-sko er forsynet med en 13-cifret kode, som kan verificeres i et specielt system; at de falske sko afveg fra enkelte karakteristika på de originale sko; og at retten under hovedforhandlingen havde modtaget meddelelse om, at de fremlagte advokaterklæringer var falske.

Retten bemærkede dog, at Converse burde have fremlagt uddrag af sin fortrolige produktionsmanual for at belyse sagen nærmere, og at det desuden var yderst vanskeligt at se forskel på de originale og varemærkeforfalskede sko.

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt Coop, Lidl og Harald Nyborg m.fl. havde handlet forsætligt eller uagtsomt, jf. varemærkelovens § 43, fandt retten, at der ikke var grundlag for at anse de pågældende selskaber for at have handlet uagtsomt henset til de foreviste advokaterklæringer (som man måtte kunne støtte ret på), skoenes næsten identiske udseende, kopi af fakturaer og den tidligere samhandel med leverandørerne, uden at Converse før havde gjort indsigelser. Som følge heraf blev Coop, Lidl og Harald Nyborg samt deres leverandører frifundet for Converse' erstatningspåstand på samlet mere end 20 mio. kr.

Sø- og Handelsretten fandt dog, at retssagen havde været nødvendig for at få fastslået, at skoene ikke lovligt kunne sælges, og at bevissikringen havde været et "rimeligt retsskridt", men at anlæggelse af en justifikationssag efter en bevissikringssag ikke er påkrævet efter retsplejeloven.

Herudover gav retten medhold i, at de varemærkeforfalskede sko skulle destrueres (dog med undtagelse af Coop), og at Coop, Lidl og Harald Nyborg skulle betale delvise sagsomkostninger til Converse.

Desuden fandt Sø- og Handelsretten, at leverandørerne til Coop, Lidl og Harald Nyborg var erstatningsansvarlige overfor disse for deres lidte tab i medfør af retssagen.