Hurtigere behandling af whistlebloweranmeldelser

Indhentning af nødvendige tilladelser hos Datatilsynet er en tidskrævende proces, der ikke sjældent tager over 6 måneder og i nogen tilfælde over 1 år.

For at minimere sagsbehandlingstiden vedrørende whistlebloweranmeldelser, har Datatilsynet indført to nye blanketter, som kan anvendes som en ny og forenklet fremgangsmåde. Bruger man blanketterne, vil tilladelse fra Datatilsynet som udgangspunkt kunne forventes inden for en måned.

Betingelsen for brug af blanketterne er, at man accepterer, at det grundlæggende setup - hvad der kan indberettes om hvem og af hvem - følger Datatilsynets vejledning og ikke kan ændres ved anmeldelsen. Tilsvarende gælder i forhold til sikkerhed og sletningsreglerne. Man skal dog stadig udfylde oplysninger om databehandlere og overførsel til tredjelande.

De to blanketter gælder for henholdsvis danske virksomheder, der skal være dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i et whistleblowersystem (WB1), og udenlandske, ikke-EØS-baserede (f.eks. amerikanske) dataansvarlige virksomheder (WB2).

Det bemærkes, at en tilladelse til et whisteblowersystem først kan gives, når der foreligger en "HR-anmeldelse", dvs. en tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger, herunder oplysninger fra whistleblowersystemet, til brug for virksomhedens HR-administration.

Væsentligt nok har Datatilsynet oplyst, at indgives whistlebloweranmeldelsen sammen med HR-anmeldelsen, tilstræber Datatilsynet samme sagsbehandlingstid, dvs. 1 måned.

Du kan finde nyheden om den nye fremgangsmåde her, og de to blanketter her og her.