Life Science: Ny lovgivning vedrørende samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt nye reklameregler for lægemidler og medicinsk udstyr

Den 20. maj 2014 blev lovforslaget om nye regler for samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien vedtaget.

De nye lovregler indeholder en række ændringer til lægemiddelloven, sundhedsloven og lov om medicinsk udstyr mv., og de har som overordnet formål at sikre sundhedspersoners uvildighed og skabe gennemsigtighed i samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien og medfører en harmonisering af reglerne herom. Herudover blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes nye regler for reklame for lægemidler og medicinsk udstyr.

Sundhedsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser, som trådte i kraft pr. 1. november 2014. Dette drejer sig om bekendtgørelse om reklame for medicinsk udstyr, bekendtgørelse om reklame for lægemidler og tilknytningsbekendtgørelsen. For nærmere information, se nedenstående links:

Læs bekendtgørelse om reklame for medicinsk udstyr her.

Læs bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler her samt tilknytningsbekendtgørelsen her.

Sundhedsstyrelsen har ligeledes offentliggjort sine nye vejledninger vedrørende samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien:

Læs om lægers tilknytning her.

Læs om lægemiddel- og medico virksomheders tilknytning her.

Læs om tandlægers tilknytning her.

Læs om apotekers tilknytning her.

Læs om sygeplejerskes tilknytning her.

Sundhedsstyrelsen vil snarest offentliggøre sin nye reklamevejledning.

Læs bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr retsinformation.dk her.