Man undgår ikke (nødvendigvis) en forbudskendelse ved at ændre adfærd i sidste øjeblik

Fritz Hansen A/S, Louis Poulsen Lighting A/S og andre brugskunstproducenter har i årevis ført retssager mod de engelske hjemmesider, der sælger replikamøbler mv.

Den 12. november 2014 opnåede producenterne et forbud mod VOGA Ltd., som driver en af Englands største replikaforretninger via voga.com.

Få dage inden hovedforhandlingen ændrede Voga sin hjemmeside, således man ikke længere kunne (i) vælge dansk sprog, (ii) bruge en valutaomregner til danske kroner eller (iii) bestille levering direkte til Danmark. Vogas advokat erklærede under hovedforhandlingen, at man "ikke agter at vende tilbage til det tidligere koncept".

Sø- og Handelsretten synes ikke at have haft den store sympati for Vogas fremgangsmåde med at ændre hjemmesiden få dage før hovedforhandlingen, og i lyset af at Voga ikke ville tage bekræftende til genmæle for sagsøgernes påstande, nedlagde retten forbud. Sø- og Handelsretten krævede ikke sikkerhedsstillelse.

Forbuddet gælder både hjemmesiden i dens gamle og nuværende udformning. Sø- og Handelsretten sagde således, at eftersom Voga selv nu fortsætter med sit salg til danske kunder (om end på en ændret måde) kan "[e]n antagelse om, at Voga fortsat krænker sagsøgernes rettigheder [...] med disse - ufuldstændige -oplysninger, der er fremkommet umiddelbart før hovedforhandlingen, ikke anses for afkræftet."

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses her.