Banner-reklame var lovlig

Sø- og Handelsretten har den 27. november 2014 afsagt dom i en sag mellem SEAS-NVE Strømmen A/S og Natur-Energi A/S vedrørende sidstnævntes markedsføringskampagne. Retten nåede frem til, at en banner-reklame anvendt som led i markedsføringskampagnen ikke var i strid med markedsføringsloven, mens markedsføringen af en kundetilfredshedsundersøgelse var en mindre alvorlig overtrædelse af lovens regler, som ikke kunne begrunde sanktioner.

I foråret 2013 anvendte Natur-Energi A/S en banner-reklame med teksten

"Betaler du for meget til SEAS-NVE".

Der var tale om et rulle-banner, som blev vist på en række hjemmesider. Banner-reklamens anden rulletekst lød:

"Se Danmarks billigste elpris på: Elpristavlen.dk"

Sø- og Handelsretten bemærkede, at teksten i banner-reklamen var formuleret som et retorisk spørgsmål, samt at den "anden side" af rulle-banneret henviste til elpristavlen.dk. Elpristavlen er en hjemmeside med prissammenligninger for el-markedet i Danmark. Hjemmesiden administreres af Dansk Energi - brancheorganisationen for de danske elselskaber.

Retten lagde vægt på, at banner-reklamen blev bragt i en periode hvor el-markedet liberaliseredes, og hvor offentlige myndigheder opfordrede forbrugerne til at overveje valget af el-leverandør.

Derudover kørte Natur-Energi på samme tid banner-reklamer med en 10-15 andre store elselskaber udover SEAS.

Af de årsager fandt retten ikke, at Natur-Energi havde overtrådt god markedsføringsskik eller markedsføringslovens forbud mod vildledende og utilbørlig markedsføring eller reglerne om sammenlignelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger. Retten fandt heller ikke, at brugen af navnet "SEAS-NVE" i banner-reklamen var i strid med varemærkelovens regler.

Som led i markedsføringskampagnen havde Natur-Energi på sin hjemmeside offentliggjort en kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen var ikke udført af et uafhængigt analyseinstitut, Natur-Energis kunder var overrepræsenterede, og det var ikke angivet, hvornår undersøgelsen var foretaget.

Af de årsager fandt retten, at kundetilfredshedsundersøgelsen overtrådte god markedsføringsskik samt forbuddet mod vildledende og utilbørlig markedsføring. Derimod var der ikke tale om skjult reklame. Natur-Energi blev dømt til at fjerne kundetilfredshedsundersøgelsen fra hjemmesiden.

SEAS havde krævet erstatning på 200.000 kr. samt idømmelse af bødestraf og krav om, at Natur-Energi offentliggjorde domskonklusionen på deres hjemmeside. SEAS fik ikke medhold i de nævnte påstande, og henset til sagens udfald, afgjorde retten, at SEAS skulle betale delvise sagsomkostninger til Natur-Energi med 15.000 kr.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret