E-handelsbutikken SmartGuy idømt bøde på 800.000 kr. for overtrædelse af spam-reglerne

SmartGuy (som nu har skiftet navn til STYLEPIT) afholdte i perioden fra den 9. april 2013 til den 19. december 2013 en række reklamekampagner, hvor der bl.a. blev sendt 231.293 SMS-beskeder med reklamer til en række personer, som alene havde givet samtykke til modtagelse af reklamer via email.

Da modtagerne således ikke havde givet samtykke til at modtage reklamer via SMS-beskeder, politianmeldte Forbrugerombudsmanden i december 2013 SmartGuy for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod uanmodede reklamer.

SmartGuy er efterfølgende blevet idømt en bøde på 800.000 kr. for overtrædelse af spam-reglerne, hvilket er den næststørste bøde i en spamsag. Bødens størrelse afspejler bl.a. det forhold, at der er tale om et meget stort antal uanmodede reklamer, og at SmartGuy fortsatte med at sende de uanmodede reklamer, efter at Forbrugerombudsmanden gjorde virksomheden opmærksom på, at der var kommet klager.

Sagen er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at virksomheder er opmærksomme på, at et samtykke fra en person til at modtage reklame-emails ikke gør, at virksomheden derved lovligt kan sende reklame via SMS-beskeder. Et samtykke efter markedsføringslovens § 6 skal således være konkretiseret, hvorfor det bl.a. skal fremgå eksplicit, via hvilke kanaler man ved sit samtykke kan modtage reklamer.

Du kan læse mere om sagen her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret