ENLI - Nye reviderede kodeks forventes i januar/februar 2015

ENLI (Det Etiske Nævn for Lægemiddelindustrien) har meddelt, at de agter at gennemføre en revidering af samtlige kodeks, herunder Reklamekodekset, i løbet af januar 2015.

Dette sker som følge af den omfattende ændring i de danske regler om reklame for lægemidler og reglerne om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustrien. De nye regler er bl.a. fastsat i Reklamebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1153 af 22/10/2014) og Tilknytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1154 af 22/10/2014) samt ved en række ændringer i Lægemiddelloven og Sundhedsloven.

ENLI forventer at komme med opdaterede kodeks i løbet af januar 2015, mens en opdatering af vejledningen til reklamekodekset forventes ultimo januar/primo februar 2015.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret