Højesteret: Hertil og ikke længere

Højesteret afsagde den 17. december 2014 to domme, hvor henholdsvis den såkaldte Steve og Dan stol fandtes at være tilstrækkeligt frigjorte fra Tripp Trapp stolen.

Der var oprindeligt nedlagt forbud mod Steve og Dan stolen, men disse forbud blev ophævet af Sø- og Handelsretten, og Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens domme. Der var afholdt syn og skøn i den ene sag, men ikke i den anden sag. Denne omstændighed gjorde tilsyneladende hverken fra eller til for resultatet.

Højesteret har to gange tidligere, henholdsvis i 2001 og 2011, tildelt Tripp Trapp stolen ophavsretlig beskyttelse mod nærgående efterligninger, og Højesteret redegør således i sine nye præmisser for sin tidligere højesteretspraksis, samt hvorfor Steve stolen og Dan stolen var forskellige fra de efterligninger, der tidligere blev dømt som krænkende efter ophavsretten.

Herudover udtalte Højesteret blandt andet, at det ikke var nødvendigt for at fastslå en tilstrækkelig frigørelse fra det særegne ved Tripp Trapp stolen, at den eventuelt krænkende stol var frembragt ved en selvstændig indsats. Det vil vise sig, hvilken betydning denne præmis generelt set vil få for fremtidige produktefterligningssager, idet der hidtil har været gjort en del ud af, hvorvidt produktefterligningen måtte anses for at være frembragt ved en selvstændig indsats eller ej.

Plesner har repræsenteret sælgeren af Tripp-Trapp-stolen i alle sagerne for Højesteret.

De to domme kan læses her (Steve stolen) og her (DAN stolen).

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret