Ophavsret til scenografier

Sø- og Handelsretten afsagde den 19. januar 2015 dom i en sag anlagt af Shure Scandinavia A/S mod Get Visual A/S vedrørende ophavsret til scenografier.

Sagen blev anlagt af Shure, der i første omgang krævede en erstatning på 22 mio. kr. for en række forhold, herunder ophavsret til scenografi og talerstole samt markedsføring, udsagn på hjemmesiden, forretningshemmeligheder og kundelister. Sagen blev dog undervejs skåret til således, at Shure krævede 13 mio. kr. i erstatning for Get Visuals levering i 2010 af scenografisk design til pensionsmøder, generalforsamlinger, kongresser og møder mv. for ATP, Carlsberg, Københavns Lufthavne, Socialdemokraterne og Nordea Invest samt for nogle udsagn på Get Visuals hjemmeside.

Sø- og Handelsretten fandt, at Shure ikke har ophavsret til scenografierne anvendt til Carlsberg, Københavns Lufthavne og Socialdemokraternes arrangementer. Derudover har retten afgjort, at Get Visual ikke overtrådte markedsføringsloven ved at levere scenografierne til disse kunder.

Ophavsrettighederne til scenografierne anvendt til ATP's pensionsmøder og Nordea Invests orienteringsmøder i 2009 er, efter rettens opfattelse, ejet af Shure. Retten fandt i den forbindelse ikke, at ATP eller Nordea Invest havde opnået en brugsret til det scenografiske design. Således er hverken ATP eller Nordea Invest berettiget til at anvende scenografierne fra deres 2009 pensions- og orienteringsmøder eller bestille tilsvarende scenografier hos Get Visual eller en anden leverandør uden samtykke fra Shure.

For levering af scenografierne til ATP og Nordea Invest i 2010 skal Get Visual betale 75.000 kr. i rimeligt vederlag (rimeligt vederlag kan sammenlignes med en licensafgift). Retten fandt også, at et udsagn på Get Visuals hjemmeside var retsstridigt.

På baggrund af sagens samlede udfald er Shure blev pålagt at betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til Get Visual. Udgiften til syn og skøn er fordelt med 3/5 til Shure og 2/5 til Get Visual.

Retssagen viser, at det som kunde er vigtigt at have en klar aftale med sin leverandør om ophavs- og brugsrettigheder til de ydelser, som skal leveres, eksempelvis scenografiske designs.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret