Revisorer frifundet i MemoryCard-sagen

Højesteret har for nylig frifundet de tidligere revisorer for MemoryCard Technology A/S i en langstrakt sag, hvor konkursboet efter MemoryCard Technology A/S havde sagsøgt revisorerne med krav om kr. 100 mio. i erstatning.

På trods af at Højesteret fandt, at revisorerne havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, idet de blandt andet burde have taget forbehold for værdiansættelsen af varelageret og for værdiansættelsen af et tilgodehavende, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at der var årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende fejl og tabet. Det var således ikke godtgjort, at et forbehold for værdiansættelserne ville have ført til, at selskabets bestyrelse havde indstillet eller tilpasset selskabets drift eller, at bankerne havde nægtet fortsat långivning. Højesteret omgjorde således Vestre Landsrets dom, der havde dømt revisorerne til at betale en erstatning stor kr. 100 mio. med tillæg af renter.
 
Dommens resultat er på linje med Højesterets dom fra 2014, hvor Højesteret frifandt revisorerne i det tidligere eHuset A/S i en lignende sag og med samme begrundelse.  

Det er herudover værd at bemærke sig, at Højesteret i MemoryCard-sagen, ligesom i eHuset-sagen, slog fast, at det forhold at en kreditor har lidt tab i forbindelse med et selskabs konkurs ikke forhindrer denne i at rejse et erstatningskrav direkte mod selskabets tidligere ledelse eller revisorer uanset, om selskabets konkursbo måtte gøre det samme, og omvendt, da konkursboets krav på erstatning hviler på et andet grundlag end den enkelte kreditors krav, uanset om de ansvarspådragende fejl måtte være de samme.

Læs dommen på Højesterets hjemmeside

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte advokat Peter Bang, der har ført adskillige revisoransvarssager for både Landsretterne og Højesteret.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution