Det er ikke tilladt at kopiere hjemmesider

Sø- og Handelsretten afsagde den 16. februar 2015 en dom i en sag mellem to enkeltmands-virksomheder, hvor den ene part (sagsøgte) havde kopieret en væsentlig del af teksten fra den anden parts (sagsøger) hjemmeside. Derudover havde sagsøgte registreret et domænenavn (foscamdanmark.dk), som kun adskilte sig fra sagsøgers domænenavn ved en manglende bindestreg (foscam-danmark.dk).

Sø- og Handelsretten fandt det bevist, at sagsøger havde forfattet de omhandlede tekster, der var såvel beskrivende som tekniske, ved en selvstændig skabende indsats, og at teksterne derfor havde værkshøjde, om end retten bemærkede, at der var tale om en beskeden værkshøjde. Selvom beskyttelsesomfanget altså var beskedent, var der alligevel tale om en krænkelse af sagsøgers rettigheder, fordi teksterne på sagsøgtes hjemmesider var næsten identiske. Der var små forskelle, men disse forskelle bestod primært af, at enkelte ord var erstattet, uden at det havde betydning for den efterfølgende tekst, eller at hovedsætninger var ændret til bisætninger uden samtidig at ændre ordstillingen.

I forhold til domænenavnet "foscamdanmark.dk" fandt retten, at der var en sådan lighed med sagsøgers domænenavn "foscam-danmark.dk", at forveksling var nærliggende. Under hensyntagen til, at teksten på "foscamdanmark.dk" var næsten identisk med teksten på "foscam-danmark.dk", og at hjemmesidens baggrund var en direkte kopi, mente retten, at "foscamdanmark.dk" havde karakter af ren snyltning. Sagsøgte blev således tilpligtet til vederlagsfrit at overdrage domænenavnet.

Sagsøgte blev tilpligtet at betale 30.000 kr. i vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse efter ophavsretslovens § 83 og markedsføringslovens § 20, og ejeren af enkeltmandsvirksomheden blev endvidere pålagt en bøde på 10.000 kr. i medfør af ophavsretslovens § 76 og markedsføringslovens § 30, stk. 3.

Læs Sø- og Handelsrettens dom her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret