Bøde på 100.000 kr. til Silvan

Silvan skal betale en bøde på 100.000 kr. for at handle i strid markedsføringslovens forbud mod anvendelse af vildledende og urigtige angivelser.

I august 2013 udgav Silvan en tilbudsavis med reklamer for træbeskyttelse på dåse. Silvan reklamerede med, at normalprisen var ca. 1.000 kr. pr. dåse, men at prisen ved køb af to dåser var 1.299 kr.

I ugen op til udgivelsen af tilbudsavisen havde Silvan markedsført træbeskyttelsen til ca. 650 kr. pr. dåse - uden at der i markedsføringen var angivet, at der var tale om et særligt tilbud.

Forbrugerombudsmanden vurderede på den baggrund, at Silvans markedsføring var vildledende og indgav en politianmeldelse.

Silvan har medgivet, at markedsføringen af træbeskyttelsen i tilbudsavisen var behæftet med fejl og anerkendt at betale en bøde på 100.000 kr.

Markedsføringslovens forbud mod vildledning findes i § 3, der bestemmer, at erhvervsdrivende ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

I forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring præciseres forbuddet mod vildledning. I retningslinjerne angives detaljerede krav til erhvervsdrivendes sammenligning med egne tidligere priser, f.eks. før/nu-priser eller normalpris/tilbudspris.

Ifølge vejledningen er der først tale om en "normalpris", når en erhvervsdrivende har anvendt den samme pris i en periode på mindst 6 sammenhængende uger.

Efter de 6 sammenhængende uger må en erhvervsdrivendes tilbudspris alene udbydes i en periode på 2 uger. Derefter skal der forløbe mindst 6 sammenhængende uger før "normalprisen" er genskabt - eller en ny "normalpris" er skabt. Tilbudsperioden må dog gerne vare længere end 2 uger, forudsat at der i markedsføringen oplyses om tilbudsperiodens varighed. Som en ultimativ grænse må en tilbudsperiode dog aldrig vare længere end halvdelen af normalprisperioden.

Som en undtagelse til ovenstående normalpris- og tilbudsprisperioder kan erhvervsdrivende føre kampagner under anvendelse af udsagnet "normalpris" i op til 3 dage, selvom normalprisen ikke har været gældende i 6 uger. Sådanne kortvarige kampagner afbryder i øvrigt ikke normalpris-perioden, således at der skal gå 6 "nye" uger efter udløbet af 3-dages-kampagnen før en 2-ugers tilbudsperiode må føres.

Vejledningen om prismarkedsføring kan læses her.

Sagen med Silvan viser, at forbrugerombudsmanden har fokus på erhvervsdrivendes prismarkedsføring og foretager regelmæssig kontrol på området. Derudover udstedes der relativt store bøder for overtrædelser af vildledningsforbuddet. Således betalte Silvan en bøde på 200.000 kr. i 2011 i en tilsvarende sag om vildledende prismarkedsføring.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret