Ikke eneret til ordet "taxa"

Sø - og Handelsretten afsagde den 9. april 2015 dom om, hvorvidt TAXA 4x35 havde eneret til ordet "taxa", samt om Click A Taxi ApS i givet fald havde krænket denne ret.

Retten anførte, at det fremgår af ældre retspraksis, at ordet "taxa" er udsprunget af hyrevognenes brug af taksameter, at ordet blev optaget i 1956 i retskrivningsordbogen, hvor det stadig er at finde, samt at en søgning efter ordet på www.sproget.dk viser, at ordet er synonym for hyrevogn og taxi.

Trods de af TAXA 4x35 fremlagte oplysninger, om blandt andet brancherelaterede artikler om forskellen mellem taxa og taxi og redegørelser for TAXA 4x35's anvendelse af betegnelsen TAXA både internt og eksternt, fandt retten det ikke godtgjort, at ordet "taxa" i befolkningen overvejende opfattes som et kendetegn for TAXA 3x35 og ikke som en artsbetegnelse. Retten lagde blandt andet vægt på, at det efter bevisførelsen måtte antages, at "taxa" opfattes og anvendes som synonym for "taxi".

Retten fandt derfor, at TAXA 4x35 ikke ved indarbejdelse havde opnået varemærkeret til ordet "taxa". Endvidere fandtes det, at TAXA 4x35 heller ikke havde eneret til ordet "taxa" efter markedsføringslovens § 18. Click A Taxi ApS' anvendelse af ordet "taxa" som kendetegn i forbindelse med taxikørsel i Danmark, var derfor ikke retsstridig.

Imidlertid fandt retten, at Click A Taxi ApS' anvendelse af betegnelsen "Københavns største taxaselskab" i sin Google-annonce var vildledende og forkert, og derfor i strid med markedsføringslovens § 1, § 3 og § 5. Retten lagde vægt på, at TAXA 4x35 er Københavns største hyrevognselskab, og at dette har markedsføringsmæssig stor værdi, da det har betydning for, hvor hurtigt en bestilt hyrevogn kan være fremme. Click A Taxi ApS er ikke et hyrevognselskab, og selv hvis det indirekte betragtes som et sådant, er det ikke Københavns største.

Hele dommen kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret