EU-Kommissionen vedtager ligestillingsbeslutninger for CCP'er

EU-Kommissionen vedtager ligestillingsbeslutninger for CCP'er i Canada, Schweiz, Sydafrika, Mexico og Republikken Korea.

Beslutningerne følger tidligere ligestillingsbeslutninger i oktober 2014 vedrørende fire andre lande (Australien, Singapore, Japan og Hong Kong).

EU-Kommissionen har i dag vedtaget fem ”ligestillingsbeslutninger” vedrørende reguleringsordninger for centrale modparter (CCP’er) i Canada, Schweiz, Sydafrika, Mexico og Republikken Korea. CCP’er er finansielle enheder, som stiller sig mellem køber og sælger i forbindelse med afledte kontrakter, og således bliver en CCP køber for sælger og sælger for køber.

Siden finanskrisen har G20 opfordret til brug af CCP’er for at formindske risici i forbindelse med handel med derivater.

Læs pressemeddelelsen: "EU Commission adopts equivalence decisions for CCPs in Canada, Switzerland, South Africa, Mexico and the Republic of Korea"

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans