Praksis med IT i rets- og voldgiftssager i Danmark

The American Lawyer er et månedsmagasin med et sekscifret antal læsere globalt. Advokat, partner i Plesner, Frants Dalgaard-Knudsen, har fået trykt en artikel om, at brug af IT-løsninger i danske rets- og voldsgiftssager øger effektiviteten, tilgængeligheden og kvaliteten - og reducerer omkostninger for alle parter.

Artiklen "Expedient efficiency and cost reductions via IT", som er møntet på en udenlandsk læserkreds, beskriver nylige personlige erfaringer og hvad nye IT-løsninger i praksis betyder for gennemførelsen af rets- og voldgiftssager i Danmark.


Digitale og søgbare dokumenter, lydoptagelser og afskrifter, videoafhøring af vidner via Skype, brug af iPads i retssalen og computergenerede støttebilag etc. har givet forbedrede muligheder i de forskellige dele af retsprocessen, fremhæves det artiklen. Frants Dalgaard-Knudsen anfører, at teknologien gør, at det er nødvendigt, at enhver god advokat må gå forrest for bygge bro mellem traditionel juridisk tænkning og de nye udfordringer ved IT-baserede beviser og ved kommunikationen med retten.

Artiklen er offentliggjort i Global Disputes Guide October 2015 udsendt med The American Lawyer.

Læs artiklen "Expedient efficiency and cost reductions via IT"

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution